Statistieken

Statistieken Femke:

3862g2.gif?la=nl-nl&hash=8EB01E6EA196DCB259362D2020AD51F08FB4D785zelfmutilatie.gif3358g1.gif?la=nl-nl&hash=95E364CC7D0F709F6E6B4709DBF2C35CFA91FB39

Mijn eerste statistiek gaat over het aantal jongeren tussen de 15-25 die ooit eens gepest zijn op het internet. Ik kan wel niet vinden hoeveel jongeren er ondervraagd zijn. Mijn tweede statistiek gaat over het aantal jongeren per land die in 2009 aan zelfverwonding deden. Deze gegevens zijn verzamelt door Benedikte Demeester, een Klinisch psychologe. Mijn derde grafiek gaat over het aantal jongeren die verslaafd zijn aan alcohol, sigaretten en cannabis, ook werd er onderzocht hoeveel jongeren er te weinig lichaamsbeweging hebben.

Statistieken Lisa:

Ik heb verschillende termen ingegeven, want het was echt niet makkelijk om resultaten te vinden. Voor mijn eerste statistiek heb ik ‘Statistieken problemen bij jongeren’ ingegeven.
• Mijn eerste resultaat gaat over zelfverwonding bij jongeren in verschillende landen.
• Bronvermelding: Demeesster, B. (4-05-2009). Automutilatie zelfmutilatie zelfverwonding, kerven Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten. Geraadpleegd op 14-12-2018, op http://www.dokterjohn.be/zelfmutilatie-zelfverwonding.html

Nu heb ik de termen ‘pesten jongeren statistiek’ ingegeven ook weer gewoon op google en dan via afbeeldingen.
• Deze statistiek gaat over slachtoffers van cyberpesten onder de jongeren
• Bronvermelding: Akkermans, M. (24-07-2018) Een op tien jongeren gepest op internet. Geraadpleegd op 14-12-2018, op https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/30/een-op-tien-jongeren-gepest-op-internet

Isabelle

 • Mijn zoekterm dat ik twee maal ingaf was: 'pesten jongeren statistiek'
 • De twee bronvermeldingen zijn:
 • Akkermans,M.,‘Centraal bureau voor de statistiek’, 24-7-2013.

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=798&tbm=isch&sa=1&ei=RKcTXOT4Lcj5sAeBxICACg&q=pesten+jongeren
+statiestiek&oq=pesten+jongeren+statiestiek&gs_l=img.3…14708.22314..22574…
2.0..0.67.1467.29……1….1..gws-wiz-img…….0j35i39j0i67j0i8i30j0i24.WfbDvn7SksU#imgrc=0uWNh2dPyP7x0M:

 • van Brakel, R., ‘school & innovatie Groep. Uit onderzoek naar pestgedrag.’ 6-3-2013

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=798&tbm=isch&sa=1&ei=RKcTXOT4Lcj5sAeBxICACg&q=pesten+jongeren
+statiestiek&oq=pesten+jongeren+statiestiek&gs_l=img.3…14708.22314..22574…
2.0..0.67.1467.29……1….1..gws-wiz-img…….0j35i39j0i67j0i8i30j0i24.WfbDvn7SksU#imgrc=HgPCDfSWVuJ_eM:

Tibo

 • Deze tabel gaat over de prevalentie en frequentie van tabak. De cijfers staan geordend volgens onderwijsvorm. De doelgroep van deze tabel zijn mensen die concreet willen weten of de onderwijsvorm van de leerling een rol speelt bij de frequentie en de prevalentie van tabaksgebruik. De tabel is gemaakt van gegevens die opgevraagd zijn bij de leerlingen zelf. Dit gebeurde in opdracht van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs De leerlingen zijn bevraagd in het schooljaar dat loopt van 2012 tot 2013. Het onderwerp van deze tabel is het tabaksgebruik bij leerlingen van de middelbare school.
 • De tabel die u via bovenstaande link kunt vinden gaat over het gebruik van cannabis bij 15 en 16-jarigen in Vlaanderen en in Europa. De cijfers dateren uit 2011 en komen uit het ESPAD-onderzoek. De hoofd doelgroep van deze tabel zijn ouders met opgroeiende kinderen, vooral ouders met kinderen tussen de 15 en 16 jaar. Dit klopt niet helemaal want De Sleutel richt zich tot een veel breder publiek dan enkel ouders met opgroeiende kinderen. De doelgroep van deze tabel zijn eigenlijk mensen die meer willen weten over de cijfers van het cannabisgebruik bij 15 en 16-jarigen in Europa en Vlaanderen. Het onderwerp van deze tabel is het cannabisgebruik bij 15 en 16-jarigen in Europa en Vlaanderen.
 • De bovenste tabel op pagina vijf van bovenstaand pdf-document gaat over de prevalentie en frequentie van de deelname van jongeren aan klassieke kansspelen in Vlaanderen. De doelgroep van deze tabel zijn mensen die meer willen weten over het gokgedrag van jongeren in België. De cijfers die gebruikt zijn om de tabel op te stellen dateren uit 2016. De cijfers zijn terug te vinden in het onderzoek naar prevalentie van kansspelgebruik bij scholieren in Vlaanderen en Wallonië. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 2016 door de UC-Leuven Limburg met steun van het fonds “Verantwoord Spel” van de Nationale Loterij. Het onderwerp van deze tabel is de prevalentie en frequentie van de deelname van jongeren aan klassieke kansspelen in Vlaanderen.

Statistieken Manou

 • Drugs: kloppen de cijfers wel? - Blog op DeWereldMorgen.be

• Ik heb deze statistiek gevonden door in Google op te zoeken ‘statistieken jongeren problemen’.
• a. De cijfers gaan over het voornaamste probleemproduct per leeftijd. De doelgroep van deze statistiek zijn jongeren.
• b. Bron : 20 jaar Registratie Drugshulpverlening

 • Cijfers over zelfmoord - ik-wil-dood.nl

• Ik heb deze statistiek gevonden door in Google in te typen ‘statistieken zelfmoord jongeren’.
• a. Deze statistiek gaat over de hoeveelheid jongeren die zelfmoord hebben gepleegd in 2015 en 2016. De doelgroep van deze statistiek is voornamelijk kranten en ouders.
• b. Bron: ik-wil-dood.nl

Statistieken Julie

 • Statistiek 1:
PA%20basis%20provincie.jpg

* Doelgroep: Aantal jongeren die spijbelen.
* Periode: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018
* Onderwerp: spijbelen
* Wie of waar verzameld: De statistieken zijn per provincie bekeken. Bijvoorbeeld hoeveel jongeren in West-Vlaanderen spijbelen. Ze zijn ook bekeken per hoofdstructuur. Hoofdstructuur wil zeggen gewoon secundair onderwijs, deeltijds beroepsonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en totaal van alles.
* Bron: Vlaanderen. (2018). Spijbelen en schoolverzuim. Geraadpleegd via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/spijbelen-en-schoolverzuim
* In deze grafiek zie je de problematische afwezigheden in het basisonderwijs per provincie. Hierbij kan je afleiden dat het in Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoogste ligt en het laagst in Vlaams Brabant. Waarom jongeren in Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoogste hierop scoren zijn twee redenen. Deze zijn dat de leerlingen die vaak problematisch afwezig zijn, wonen vooral in verstedelijkte gebieden. De andere reden is dat Brussel zeer divers is van nationaliteiten. Daarmee wil ik zeggen dat het vooral ook niet-Belgen zijn die relatief gezien vaker problematisch afwezig zijn van de lessen vooral leerlingen met een Centraal- of Oost-Europese nationaliteit. Ook zie je dat het in de provincie Oost-Vlaanderen redelijk gelijklopend is het stijgt of daalt niet plots maar blijft nog redelijk stabiel. Wat je ook kan afleiden uit de grafiek is dat er weinig leerlingen problematisch afwezig zijn.

 • Statistiek 2
grafiek%202.png

* Doelgroep: Psychosociaal functioneren van 12-jarige jongens en meisjes met rekenproblemen in Vlaanderen.
* Periode: 2011
* Onderwerp: leerproblemen
* Wie of waar verzameld: De statistieken die je vindt gaan over ‘tevredenheid met de eigen schoolresultaten’, ‘bezorgdheid omtrent de eigen schoolresultaten’, ‘aantal vrienden van 12-jarigen’, ‘inschatting eigen sport/hobby prestaties in vergelijking met leeftijdsgenoten’ en ‘overzicht van aspecten van het psycho-sociaal functioneren op 12-jarige leeftijd volgens het al dan niet aanwezig zijn van reken- en/of taalproblemen’.
* Bron: Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., Van Leeuwen, K., Ceulemans, A., Vancayseele, N. & Wiersema, J.R. (2011). Psychosociaal functioneren van 12-jarige jongens en meisjes met rekenproblemen in Vlaanderen. Geraadpleegd via https://steunpuntwvg.be/images/swvg-1-feiten-en-cijfers/21-psychosociaal-functioneren-12-jarigen
* In deze tabel zie je dat er zeker een relatie is tussen het aantal vrienden en rekenproblemen, het aantal vrienden en reken- en taalproblemen en het aantal vrienden en geen leerproblemen. Hoe meer het kind problemen heeft, hoe minder vrienden ze hebben. Omgekeerd geldt dus ook als het kind van twaalf geen leerproblemen hebben dan hebben ze veel meer vrienden. Ik denk dat dit komt doordat de kinderen van twaalf met rekenproblemen en taalproblemen meer aan hun hoofd hebben. Daarmee bedoel ik dat ze bang zijn om te falen in het bijzijn van andere mensen en dat ze dit ook zo weinig mogelijk willen tonen aan andere kinderen dat ze die problemen hebben. Vandaar dat ze zich meer gaan afzonderen van de anderen en dat ze dus minder vrienden gaan maken.

 • Statistiek 3:
4b2abb982f36610a141259062c6ce405-Grafiek-1.jpg

* Doelgroep: Jongeren uit schooljaar 2016-2017 zijn bevraagd over het gebruik van alcohol, tabak en cannabis.
* Periode: 2016-2017
* Onderwerp: alcohol bij jongeren
* Wie of waar verzameld: De statistieken die je vindt gaan over de evolutie over het regelmatig gebruik van alcohol, cannabis en tabak.
* Bron: Rosiers, J. (2018). VAD-leerlingenbevraging 2016-2017: Jongeren drinken later alcohol maar alcohol blijft de meest gebruikte drug. Geraadpleegd via http://www.vad.be/artikels/detail/vad-leerlingenbevraging-2016-2017
* In deze grafiek zijn jongeren bevraagd over hun gebruik van alcohol, tabak en cannabis. In deze grafiek kan je duidelijk zien dat het alcoholgebruik duidelijk vermindert is door de jaren heen. In het jaar 2016-2017 is tabak ook duidelijk vermindert door de jaren heen. Bij de tabak zie je wel dat het in 2010-2011 een duidelijke daling kent maar dan daarna weer stijgt in het jaar 2011-2012. Vanaf dan gaat het weer geleidelijk bergaf. Wat opvalt in de grafiek is dat cannabis zeer gelijklopend is door de jaren heen. Er zijn daar geen grote dalingen of stijgingen. Het blijft redelijk gelijk.

Statistieken Zoë
Statistiek 1:
Ik zocht op Google met dit trefwoord: ‘Alcoholverslaving bij jongeren cijfers’. Daarbij klikte ik op de website van de druglijn. Ik kon door klikken naar ‘Cijfers over alcoholgebruik en alcoholproblemen. Daar vond ik een omschrijving van de cijfers. Maar ik kon ook nog eens door klikken naar de eerste hyperlink ‘Onderzoek uit 2015-2016’. Toen kwam ik terecht op de website van VAD waar ik de cijfers vond van 2016-2017.
Ze hebben onderzoek gedaan naar het alcohol gebruik bij jongeren. Alles werd om gezet tot een procent.
a. Er werden jongeren ondervraagd van in de middelbare school (ASO, TSO en BSO) naar hun alcohol-, tabak-, medicatie- en illegale druggebruik. Het onderzoek werd uitgevoerd in 2016-2017, dus de gegevens zijn niet meer zo recent.
b. Rosiers, J. (2018). VAD-leerlingenbevraging 2016-2017. VAD. Geraadpleegd via: http://www.vad.be/artikels/detail/syntheserapport--leerlingenbevraging-2015-2016

(VAD-leerlingenbevraging 2016-2017, 2018)

Statistiek 2:
Ik zocht op Google met het trefwoord: ‘Zelfmoord bij jongeren cijfers’. Daar vond ik 799 000 resultaten en ik koos er de 2e link uit, want de eerste waren afbeeldingen. Daar vond ik direct een overzichtje van de cijfers. Weliswaar in het kort, maar ik had ze. Er was geen afbeelding bij, enkel opgesomde gegevens.
a. De cijfers gaan over de sterftecijfers bij jongeren. Daaruit blijkt dan waaraan hoeveel kinderen/jongeren gestorven zijn. De doelgroep zijn 15 tot 25 jarigen. Deze cijfers zijn gepubliceerd op 19/01/2010. Ze zijn dus niet recent.
b. Melod. (2010). Zelfdoding onder jongeren: de cijfers en statistieken. Infonu. Gerddapleegd via: https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/49663-zelfdoding-onder-jongeren-de-cijfers-en-statistieken.html
c. Er was geen afbeelding of tabel beschikbaar. Ik kon ook niets overnemen van de website want ik kreeg een melding om wille van wetgevingen.

Axelle

Ik heb op google ‘statistieken jongeren welzijn’ ingetikt. Vervolgens heb ik een jaarverslag van jeugdhulp in pdf geopend.

(zie foto document)

Twee jaar geleden waren er lange wachtrijen van jongeren bij opname per sector. Zoals je ziet lopen de wachttijden sterk uiteen. Dit is afhankelijk van regio en soort hulp. De langste wachtrij ligt in de sector VAPH.

Een volgende statistiek die ik gevonden heb via de zoektermen ‘statistieken jongeren welzijn’ gaan over de Aantal contacten (telefoon, mail en chat) bij de verschillende hulplijnen, in 2014 en 2015, absolute aantallen.

(zie foto document)

Tele-Onthaal biedt de kans aan om in vertrouwen met iemand te praten over diverse onderwerpen. Dit gebeurt anoniem en gratis. Er zijn ongeveer 294 oproepen per dag. En volgens bronnen vinden vrouwen het makkelijker om te bellen. Alsook is meer dan de helft ouder dan 50. De voornaamste gespreksonderwerpen gaan van partnerrelaties tot relatie met de bredere omgeving.
De zelfmoordlijn is er voor iedereen die aan zelfdoding denkt of zich zorgen maakt om iemand. Je kan praten via telefoon, chat en e-mail. 2015 was het jaar van de meeste aantal oproepen sinds de oprichting van de zelfmoordlijn. De helft van de oproepers die aan zelfdoding denkt, doet dit al meer dan een half jaar. 1 derde ondernam al eens een zelfmoordpoging.
De Hulplijn Geweld is er voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Bij twee op de drie personen gaat het om kindermishandeling.
Mensen die vragen hebben over holebiseksualiteit kan telefonisch zijn verhaal kwijt op info vragen. De meeste oproepen gebeurden via mail of chat. Vroeger kwamen de meeste vragen van mannen. De laatste jaren is dit verschillend.

De volgende statistiek heb ik ook onder dezelfde zoektermen opgezocht. Dan heb ik het pdf document gedownload van het jaarverslag van Vlaanderen 2013

(zie foto document)

Jongerenwelzijn biedt hulp aan kinderen en jongeren van alle leeftijden. Maar toch blijven adolescenten de grootste groep. Jaar na jaar dalen de 15- tot 19-jarigen. Het aantal 15-jarigen daarentegen neemt licht toe.