Specialisten

Lisa:

 • Arnow Bruce
 • Bayes A
 • Knoll S
 • Robert Atkins
 • Watkins Beth

Femke:

 • Brenda toussaint: Ze is een jeugdpsycholoog, coach en mentorcoördinator van Nederland.
 • Christina salmivalli: Professor in psychologie, heeft 25 jaar ervaring in onderzoek naar pesten en preventie ervan, ze heeft veel boeken, artikels gepubliceerd over pesten. Ze is ook stichter van het KiVa-programma.
 • Gie Deboutte: Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, professor in de psychologie, hij geeft lezingen aan volwassenen (vooral ouders) en workshops rond pesten bij kinderen. Hij geeft ook les in de Universiteit van Antwerpen en de K.U. Leuven.

Isabelle:

 • Anja Meijer: Ze is een psycho - therapeute bij psychisch lijden.
 • Stephen Laberge: Is een Amerikaanse psychofysioloog. LaBerge is vooral bekend als pionier op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar lucide dromen.

Tibo:

 • Leo Blomert: heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van ernstige lees- en spellingproblemen bij kinderen in het basisonderwijs in Nederland. Hij schreef daarnaast ook enkele boeken, een voorbeeld hiervan is dyslexie in Nederland.
 • Tom Braams is sinds 1987 gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen, en deed toegepast wetenschappelijk onderzoek naar cognitieve vaardigheden die van belang zijn bij dyslexie. Hij schreef ook enkele boeken over dyslexie en dyscalculie.
 • Ria Kleijnen is Projectleider Dyslexie in transitie (gemeente-onderwijs-zorg). De professionele passie van haar is het verbeteren van het welzijn en het competentiegevoel van diegenen met wie ik werk of samenwerk. Ze werkte en werkt vooral samen met kwetsbare kinderen en jongeren.
 • Sarah Morton is een Nederlandse schrijfster. Ze geeft ook geregeld lezingen in Nederland. Dit doet ze alleen of met andere mensen en ze spreekt over haar ervaringen.
 • Margaret Jean Snowling is een Britse psycholoog en ze is ook directeur van het St John's College, Oxford. Ze heeft in 2013 een prijs gekregen voor haar bijdragen aan de studie van dyslexie.

Manou:

 • Kees Korrelboom: Kees is een Nederlandse klinische psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor voor Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, lid van verdienste (2004) en erelid (2016) van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie en de directeur van Westland Workshops. Dit is een basiscursus voor cognitieve gedragstherapie. Hij is vrij actief bezig met gedragstherapie enzovoort. Vanuit zijn klinische ervaring met vooral angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, heeft zijn wetenschappelijk onderzoek vooral betrekking op transdiagnostische factoren. Hij is alsook lang werkzaam als behandelaar, onderzoeker en opleider in de zorg.
 • Jennifer Jenkins: Is een Britse linguïst en academicus. Zij is hoogleraar Global Englishes aan de universiteit van Southampton . Ze is een leidende figuur in de studie van Engels als Lingua Franca (ELF) en is een expert in communicatie in het Engels tussen niet-moedertaalsprekers. Dit is een relatief nieuw vakgebied en haar meningen worden soms als controversieel gezien. Haar interesses omvatten houding ten opzichte van het internationale bereik van "Englishes", Engels als een lingua franca in het hoger onderwijs, en de implicaties van ELF voor manieren om Engels als vreemde taal te leren.
 • Keith Oatley: Is een Anglo-Canadese schrijver en emeritus hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Toronto.

Julie

 • Annelies Vanpeteghem: Zij is orthopedagoog en werkt bij het Dienstencentrum Gid(t)s Dominiek Savio Instituut Gits België.
 • Carola van Gilst: Zij is prof aan de Katholieke Universiteit Leuven en is hoogleraar orthopedagogiek aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is ook coördinator van het Academisch Onderzoek Dienstencentrum Gid(t)s en orthopedagoog.
 • Esther Ilmer: Zij is een revalidatiearts. Zij heeft onderzoek gedaan naar de samenhang tussen externaliserende en internaliserende problemen en kwaliteit van leven. Er is echter veel minder onderzoek gedaan naar welke specifieke domeinen van kwaliteit van leven samenhangen met welke gedragsproblemen (externaliserend of internaliserend). Gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met matige tot ernstige NAH zijn bijvoorbeeld matig geassocieerd met een lagere kwaliteit van leven (Ilmer et al. 2016). In dat onderzoek houdt Ilmer en de anderen die eraan hebben meegewerkt rekening met verschillende domeinen van kwaliteit van leven, maar ze maken geen onderscheid tussen externaliserende en internaliserende gedragsproblemen.
 • Peter Prinzie: Hij is prof Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Education & Pedagogical Sciences aan Erasmus Universiteit Rotterdam Nederland. Hij is dus hoogleraar Orthopedagogiek in het bijzonder diversiteit in opvoeding: determinanten en ontwikkelingsuitkomsten, bij het Departement Pedagogische Wetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zijn onderzoek richt zich onder andere op gedrags- en opvoedingsproblemen.

Zoë

 • Cindy Bulik: Dr. Cindy Bulik, ook gekend als Dr. Cynthia Bulik is de stichter van het UNC Center of Excellence for Eating Disorders. Ze is een vooraanstaande hoogleraar eetstoornissen bij de afdeling psychiatrie van University of North Carolina at Chapel Hill.

Axelle

 • Ap Dijksterhuis: Is een Nederlandse psycholoog,hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en organisatieadviseur. Hij is gespecialiseerd in het onderbewustzijn en intuïtief denken. Tegenwoordig woont hij samen met zijn vriendin in Nijmegen en ze hebben en zoon.
 • Eveline Crone: Is een Nederlandse hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Crone is hoofd van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie.
 • Margriet Sitskoorn: Is neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg. Haar bekendheid dankt ze aan het goed verkochte boek Het maakbare brein.
 • Piaget: Was een Zwitsers psycholoog die de cognitieve psychologische ontwikkeling van kinderen bestudeerde.