Bronnenlijst

Bronnen Femke:

1 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (05/03/2015). Belgisch Staatsblad, 15306.
2 Ceukeleer, N. (2013). Waarom Jongeren soms dieper in het glas kijken dan in de zijspiegel: Rijden onder invloed van alcohol bij Vlaamse jongeren, bekeken vanuit The Theory of Planned Behavior en het Prototype/Willingness model. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
3 Chambers D. (2013) Social Media and Teenage Friendships. In: Social Media and Personal Relationships. Palgrave Macmillan Studies in Family and Intimate Life. Palgrave Macmillan, London
4 Claes, L., Vandereycken, W., & Vertommen, H. (2004). Zelfverwondend gedrag:. Psychopraxis, 6(5), 169-174.
5 Connolly, S. (2001). alcohol. Harmelen : Ars Scribendi.
6 Cooper, V. (21 Nov. 2018). Growing Up Gay. Humo. 1
7 Deboutte, G. (1997). Geweld genoeg!: Hoe omgaan met geweld in de leefwereld van kinderen en jongeren? Getuigenissen, informatie, en tips voor ouders en opvoeders. Brussel: Jeugd & Vrede.
8 Deboutte, G. (1997). Geweld genoeg: Hoe omgaan met geweld in de leefwereld van kinderen en jongeren. Brussel: Jeugd & vrede.
9 Deboutte, G. (2008). Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid. Brussel : Vlaams ministerie van onderwijs en vorming.
10 Deboutte, G. (2017). Pesten en cyberpesten in het onderwijs: Praktijk en beleid voor een veilige leeromgeving. Kalmthout: Pelckmans Pro.
11 Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs (21/02/2006). Belgisch Staatsblad, 8984.
12 Delanote, C. (2017). Peer to peer prevention for alcohol and drug addiction. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.
13 Depestele, L, & Vandereycken, Walter. (2004). Moeders met een eetstoornis: Gevolgen voor hun kinderen. Psychopraxis, 6(4), 115-119.
14 Dewyse, A. (2018). Drinken adolescenten meer alcohol onder invloed van stress? Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.
15 Duker, P, & Didden, R. (1999). Behandelingsstrategieën bij zelfverwondend gedrag. Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
16 Eussen, M. (2007). Zelfverwondend gedrag bij jongeren met een verstandelijke beperking. Kind En Adolescent Praktijk, 6(3), 104-109.
17 Hay, L. (1989). Liefde heelt; een handleiding voor mensen met aids of andere levensbedreigende ziekten. Heemstede: Altamera.
18 Hay, L. (1993). Gedachten van innerlijke wijsheid. Antwerpen: Kosmos-Z & K Uitgevers.
19 Hay, L. (1994). Je kunt je leven helen. Groningen: De-Zaak.
20 Hay, L. (1998). Gebruik je innerlijke kracht. 5e druk. Groningen: De-Zaak.
21 Jesse Prupas & Charles Binamé. 17 juli 2011. Cyberbully. Verenigde Staten.
22 Karina Miller, Bonnie Curtis, Julie Lynn & Marti Noxon. ( 22/01/2017). To the Bone. Verenigde Staten: Netflix
23 Kok, J. F. W. (2003). Asociale jeugd: Resultaat van een cultuur. Leuven: Garant.
24 Oyefeso, A., Ghodse, H., Clancy, C. (1999) Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 34: 437. https://doi.org/10.1007/s001270050166
25 Pluim, M. (04, dec, 2018). Noa is nog maar 16, maar al klaar met het leven. “Ik wil alleen maar rust. Geen pijn meer voelen”. HLN. 3.
26 Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid (21/03/2016). Belgisch Staatsblad, 32043.
27 Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (30/03/2015). Belgisch Staatsblad.
28 Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid (25/01/2010). Belgisch Staatsblad, 29924.
29 Smith, A. (2003). Drugs (In het nieuws : de feiten achter de krantenkoppen). Leidschendam: Biblion.
30 Vandereycken, W. (2001). Aanpak van zelfverwondend gedrag bij psychiatrische patiënten. Psychopraxis, In: Psychopraxis, 3 (2001)3, p. 94-98.
31 Verheyen, E., Henderickx, S. (2015). Help! Mijn kind heeft een eetstoornis. EPO: Antwerpen.
32 Verschueren, M. Luyckx, K. Claes, L. (2015). TOKK: Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, Zelfverwondend gedrag bij patiënten met een eetstoornis: De rol van identiteitsdimensies. TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie; 2015; Vol. 40
33 Williams, T. (1991) Qual Sociol 14: 221. https://doi.org/10.1007/BF00992196
34 www.eeklo.be/preventie. (27 Nov. 2018). Keten van zorgverleners houdt jongeren uit de problemen. Het nieuwsblad. 2

Bronnen Isabelle:

1. De Vrijer L., Meijer A., Wissink I., Dekovic M., (2014) Slaapgedrag van adolescenten in relatie tot opvoeding en gedragsproblemen in drie etnische groepen, Issue 1, p27-52
2. Groeneveld, M. J. & Van Steensel, K. (2008). Kenmerkend vmbo. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van vmbo -leerlingen en de generatie Einstein. Hiteq: centrum van innovatie.
3. Meijer, A. M., Habekothé, H. T., & Van den Wittenboer, G. L. H. (2001). Mental health, parental rules and sleep in pre-adolescents. Journal Sleep Research, 10, 297-302.
4. Laberge, L., Petit, D., Simard, C., Vitaro, F., Tremblay, R. E., & Montplaisir, J. (2001). Development of sleep patterns in early adolescence. Journal Sleep Research, 10, 59-67.
5. Roberts, R. E. Ph. D., Roberts, C. R. Ph. D., & Chen, I. G. M. P. H. (2000). Ethnocultural differences in sleep complaints among adolescents. Journal of Nervous and Mental Disease, 188, 222-229.
6. Wissink, I. B. (2006). Parenting, friendship relations and adolescent functioning in different ethnic groups. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
7. Groeneveld, M. J. & Van Steensel, K. (2008). Kenmerkend vmbo. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van vmbo -leerlingen en de generatie Einstein. Hiteq: centrum van innovatie.
8. Meijer, A. M., Habekothé, H. T., & Van den Wittenboer, G. L. H. (2001). Mental health, parental rules and sleep in pre-adolescents. Journal Sleep Research, 10, 297-302.
9. Laberge, L., Petit, D., Simard, C., Vitaro, F., Tremblay, R. E., & Montplaisir, J. (2001). Development of sleep patterns in early adolescence. Journal Sleep Research, 10, 59-67
10. Roberts, R. E. Ph. D., Roberts, C. R. Ph. D., & Chen, I. G. M. P. H. (2000). Ethnocultural differences in sleep complaints among adolescents. Journal of Nervous and Mental Disease, 188, 222-229.
11. Wissink, I. B. (2006). Parenting, friendship relations and adolescent functioning in different ethnic groups. Proefschrift. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
12. Gianotti, F., Cortesi, F., Sebastiani, T., & Ottaviano (2002). Circadian preference, sleep and daytime behaviour in adolescence. Journal Sleep Research, 11, 191-199.
13. Gregory, A. M., Caspi. A., Eley, T. C., Moffitt, T. E., O’Connor, T. G., & Poulton, R. (2005). Prospective longitudinal associations between persistent sleep problems in childhood and anxiety and depression disorders in adulthood. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 157-163.
14. Ipsiroglu, O. S., Fatemi, A., Werner, I., Paditz, E., & Schwarz, B. (2002). Self-reported organic and nonorganic sleep problems in schoolchildren aged 11 to 15 years in Vienna. Journal of Adolescent Health, 31, 436-442
15. Ireland, J. L., & Culpin, V. (2006). The relationship between sleeping problems and aggression, anger, and impulsivity in a population of juvenile and young offenders. Journal of Adolescent Health, 38, 649-655.
16. Knutson, K. L. (2005). The association between pubertal status and sleep duration and quality among a nationally representative sample of U.S. adolescents. American Journal of Human Biology, 17, 418-424.
17. Liu, X., Liu, L., Owens, J. A., & Kaplan, D. L. (2005). Sleep patterns and sleep problems among schoolchildren in the United States and China. Pediatrics, 115, 241-249.
18. Rescorla, L., Achenbach, T. M., Ivanova, M. Y., Dumenci, L., Almqvist, F., Bilenberg, N., e.a. (2007). Epidemiological comparisons of problems and positive qualities reported by adolescents in 24 countries. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 351-358.
19. Smaldone, A., Honig, J. C., & Byrne, M. W. (2007). Sleepless in America: Inadequate sleep and relationships to health and well-being of our nation’s children. Pediatrics, 119, 29-37.
20. Vedder, P. & Oortwijn, M. (2009).Adolescents’ obligations toward their families: Intergenerational discrepancies and well-being in three ethnic groups in the Netherlands. Journal of Comparative Family Studies, 40, 699-717.
21. Wissink, I. B., Deković, M., & Meijer, A. M. (2006). Parenting behavior, quality of the parent-adolescent relationship, and adolescent functioning in four ethnic groups. Journal of Early Adolescence, 26, 133-159.
22. Groeneveld, M., J., Empirica, 1998, Vol, 25(3), pp.331-345
23. Groeneveld, M., J., Koedijk, Kees, Kool, Clemens, Open Economies Review, 1998,Vol 9(1), pp21-38
24. Laberge, L., journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 16 October 2005, Vol 76(10), p.1403
25. Laberge, L., journal of adolescent health, 2011 Mar, Vol.48 (3), pp.289-294
26. Mejier Anne Marie, Sieh, Dominik Sebastian, Visser – Meily, PLoS ONE, 2013, Vol.8(12)
27. Mejier Anne Marie, Van Duin Esther, Rodenburg Roos, Lindauer Ramon, Diehle Julia, Amsterdam: SWP, 2013
28. Kerkhof, G., de Gier, M., Sernée, M., Omgaan met slapeloosheid, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2010
29. Schofs, Liliane, Cascade: Gent, Belgium, Eos Magazine; 2006
30. Van Thillo , A ; Debriendt, Koenraad ; Willekens, D, Tijdschrift voor psychiatrie; 2010; Vol.
52; iss. 10; pp. 719 – 23

Bronnen Tibo:

1. A White, M., R. Slemp, G., Simon Murray, A., (2017). An Eyes Open Approach to Teen Sleep Problems. Oliver M. Future Directions in Well-Being (pp 191-195). Cham: Springer International Publishing AG.
2. Belga. (26, november, 2018). Een op de vijf jongeren heeft financiën niet op orde. Het Nieuwsblad. https://academic.gopress.be.
3. Blomert, L., Willems, G., Froyen, D. (2011). Evidence for a Specific Cross-Modal Association Deficit in Dyslexia: An Electrophysiological Study of Letter-Speech Sound Processing.
4. Braams, T. (2001). Kinderen met dyslexie: een gids voor ouders. Amsterdam: Boom
5. Braams, T. (2007). Dyslexie: een complex taalprobleem. Amsterdam: Boom
6. Brokken, T. (2011). Zwangerschapspreventie bij tieners [bachelor proef]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt
=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=Zwangerschapspreventie+bij+tieners&scp.scps
=scope%3A%28DoKS%29.
7. Coeck, I., Pleysier, S., Geweld in context. Kinderen en jongeren als slachtoffer van geweld in het gezin., (2016) Welwijs: Wisselwerking Onderwijs en Welzijnswerk. Vol. 27, p. 20 – 24.
8. De Condé, R., (26, november,2018). Birgit Van Mol doorkruist Vlaanderen voor Rode Neuzen Dag. Het Belang van Limburg. https://academic.gopress.be/.
9. Elen, K. (2016) Ongeplande zwangerschap bij tieners: Fara aan het woord over de rol van school en CLB. Caleidoscoop leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 28, 6-14.
Hendriks, G.J. van Minnen, A., (2006). Posttraumatische stressstoornis bij adolescenten na seksueel misbruik: goed te behandelen. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 150, 281-285.
10. Hinduja, S., W. Patchin, J. (2017). Cultivating youth resilience to prevent bullying and cyberbullying victimization. Child Abuse & Neglect, 73, 51-62.
11. Kiekens, G., Bruffaerts, R., Mortier, P., Demyttenaere, K., Claes, L., (2015). Zelfverwondend gedrag bij adolescenten. Neuron, Vol. 20, p. 1 – 4.
12. M. Zweig, J., Dank, M., Yahner, J., Lachman, P. (2013). The Rate of Cyber Dating Abuse Among Teens and How It Relates to Other Forms of Teen Dating Violence. Journal of Youth and Adolescence, 42, 1063–1077.
13. Matthys, F. (2013). Als kleine kinderen groot worden: een handige gids over alcohol, tabak en drugs voor ouders van tieners. z.p.: z.n.
14. Mommerency, G., Boonen, G., Bosmans, G., Braet, C., Schoentjes, E., (2009). Cognitief – gedragstherapeutische groepstraining voor angst en depressie bij jongeren. Gedragstherapie, 32, p.5-34.
15. Naber, P., Acharki, E.R. (2017). Oplossingsgerichte aanpak van obesitas. Ervaringen van tieners en hun ouders. Antwerpen: Garant Uitgevers.
16. Nuyts, J., (21, november, 2018). Aantal jonge leefloners stijgt sterk. Knack, 47, 22-22. https://academic.gopress.be.
17. Poleij, C., Leseman, P., Stikkelbroek, Y. (2009). Effecten van een groepstraining ter preventie van internationaliserende stoornissen bij dyslectische adolescenten: een pilot-onderzoek. Utrecht: Agiel.
18. Poleij, C., Stikkelbroek, Y. (2009). Dyslexie de baas. Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. (pp. 10-18). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
19. Sckokkaert, J. (2006). Zelfverwonding en zelfmoord bij tieners. Forum: Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs, 37, 13-18.
20. Smits, A., Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen: individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leesproblemen. Amsterdam: Boom
21. Stikkelbroek, Y. (2012). Depressie bij kinderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo Campus.
22. Stikkelbroek, Y., (2017). Depressie na stressvolle levensgebeurtenissen bij jongeren; effect van emotieregulatie. Tijdschrift voor psychiatrie., 59, 121-121.
23. Stikkelbroek, Y., Prinzie, P. (2008). Complicaties bij behandeling van depressieve adolescenten met cognitieve gedragstherapie.
24. Stikkelbroek, Y., Prinzie, P. (2008). Complicaties bij behandeling van depressieve adolescenten met cognitieve gedragstherapie. Kind & Adolescent Praktijk, 7, p 52–60.
(TV. Klasse, 2011)
25. Van Gelder, N. (2005). Justitie en drugs bij minderjarigen [bachelor proef]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=
true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=drugs+minderjarigen&scp.scps
=scope%3A%28DoKS%29
26. Van Gysegem, S., Maertens, S. (2016). Typisch tieners: modern opvoedingshandboek voor ouders over internetgebruik, uitgaan, seks, gedrag… Gent: Borgerhoff & Lamberigts.
27. Vandewalle, F. (2017). Zeggen echt alle jongeren ja tegen MDMA?' Hoe omgaan en bespreekbaar maken van drugs bij jongeren in VZW Groep Intro [bachelor proef]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk. https://limo.libis.be/primo-explore/search?query=any,contains,jongeren%20drugs&tab=doks_tab&search_scope=DoKS&sortby=rank&
vid=DOKS&lang=nl_BE&offset=0
28. (VRT. Één, 2011)
29. (VTM. Telefacts, 2013)
30. Zaric, G., Fraga Gonzalez, G., Tijms, J., van Der Molen, M.W., Blomert, L., Bonte, M. (2014). Reduced Neural Integration of Letters and Speech Sounds in Dyslexic Children Scales with Individual Differences in Reading Fluency. (Research Article) (Letter to the editor)
31. Zaric, G., Fraga Gonzalez, G., Tijms, J., van Der Molen, M.W., Blomert, L., Bonte, M. (S.D.). A Randomized Controlled Trial on The Beneficial Effects of Training Letter-Speech Sound Integration on Reading Fluency in Children with Dyslexia.

Bronnen Lisa

1. 114 Maatwerk Nodig Voor Participatie Jongeren Met Stoornissen Of Gedragsproblemen. (2010). Zorg En Financiering, 9(1), 92-93.
2. Akkermans, M. (24-07-2018) Een op tien jongeren gepest op internet. Geraadpleegd op 14-12-2018, op https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2013/30/een-op-tien-jongeren-gepest-op-internet
3. Arnow, Blasey, Constantino, Robinson, Hunkeler, Lee, … Hayward. (2011). Catastrophizing, depression and pain-related disability. General Hospital Psychiatry, 33(2), 150-156.
4. Baetens, Imke, Claes, Laurence, Grietens, Hans, Onghena, Patrick, & Gastmans, Stefanie. (2009). Internaliserende en externaliserende problemen bij jongeren met/zonder zelfverwonding.
5. Breland-Noble, A. (2016). Handbook of mental health in African American youth (1st ed. 2016. ed., Springer Series on Child and Family Studies). Cham, Switzerland: Springer.
6. Buitenbeentjes: Psychische problemen op jonge leeftijd. (1998). Hilversum: TeleacNOT.
7. Chowdhury, U., Gordon, I., Lask, B., Watkins, B., Watt, H., & Christie, D. (2003). Early‐onset anorexia nervosa: Is there evidence of limbic system imbalance? International Journal of Eating Disorders, 33(4), 388-396
8. Darrah, J., Watkins, B., Chen, L., & Bonin, C. (2004). Conductive education intervention for children with cerebral palsy: An AACPDM evidence report*. Developmental Medicine & Child Neurology, 46(3), 187-203.
9. Demeesster, B. (4-05-2009). Automutilatie zelfmutilatie zelfverwonding, kerven Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten. Geraadpleegd op 14-12-2018, op http://www.dokterjohn.be/zelfmutilatie-zelfverwonding.html
10. Duerinckx, Nathalie, Timmerman, Lotte, Gogh, Johan, Busschbach, Jan, Ismail, Sohal Y., Massey, Emma K., … Mladenovska, Daniela. (2014). Predonation psychosocial evaluation of living kidney and liver donor candidates: A systematic literature review. Transplant International, 27(1), 2-18.
11. Elling, M. (2008). Denkfouten herstellen helpt bij kinderen met psychische problemen: Cognitieve gedragstherapeutische interventies. Jeugd En Co Kennis : Voor Professionals in De Jeugdsector., In: Jeugd en co kennis : voor professionals in de jeugdsector., Jrg. 2 (2008) nr. 2, p. 8-20.
12. Grietens, H. (2005). Kinderen en jongeren met delinquent gedrag. In Handboek orthopedagogische hulpverlening. 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen / Grietens, H.; Vanderfaeillie, J.; Hellinckx, W.; Ruijssenaars, W. (Eds.). - Leuven/Voorburg: Acco (pp. 329-366).
13. Grietens, Hans, & Hellinckx, Walter. (2005). Kinderen en jongeren met gedragsproblemen. In Handboek orthopedagogische hulpverlening. 1. Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen / Grietens, H.; Vanderfaeillie, J.; Hellinckx, W.; Ruijssenaars, W. (Eds.). - Leuven/Voorburg: Acco (pp. 19-64).
14. Haverman, M., & Lammers, J. (2018). Jong en onbezorgd – hoe helpen we de nieuwe generatie? Tijdschrift Voor Gezondheidswetenschappen, 96(3), 137-139.
15. Kessels, C. (n.d.). Sociale Vaardigheidstraining op Maat bij jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of psychische problemen: Effecten onderzocht vanuit sociaal-emotionele ontwikkelingsnoden. Diepenbeek: UC Limburg : Diepenbeek.
16. Kirst, M., Frederick, T. & Erickson, P.G. Int J Ment Health Addiction (2011) 9: 554. https://doi.org/10.1007/s11469-011-9348-z
17. Kolbe, L.J. Am J Community Psychol (1997) 25: 227. https://doi.org/10.1023/A:1024622614351
18. Laufer, M. (1976). Psychische problemen bij jongeren. Amsterdam: Kosmos Uitgevers
19. Moens, Frans, Bosch, Bossuyt, Verbinnen, Poppe, … Meyts. (2016). Successful hematopoietic stem cell transplantation for myelofibrosis in an adult with warts-hypogammaglobulinemia-immunodeficiency-myelokathexis syndrome. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 138(5), 1485-1489.e2.
20. Mulders, S. (28, 11, 2018). ‘Wat minister De Block zegt, is onzin’. De Knack, pagina 30.
21. Oranjehuis, (z.d.). Welkom op de website van vzw oranjehuis en haar initiatieven, geraadpleegd via https://vzw-oranjehuis.be/ op 7/12/18.
22. Ploeg, J. (2013). Stress bij kinderen. Houten, [Netherlands]: Bohn Stafleu van Loghum
23. Ploeg, J. (2018). Eenzaamheid bij jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
24. Poppe, I. (2010). Opvang van asielzoekers: Een stand van zaken. Sociaal : Welzijnsmagazine., In: Sociaal : welzijnsmagazine., 31 (2010) 4 ; p. 4 - 6.
25. Poppe, Isabel, & Simons, Annik. (2015). Vroeg ontstane eetstoornissen: Literatuuroverzicht. Tijdschrift Voor Psychiatrie.,In: Tijdschrift voor psychiatrie., 57(2015)11 ; p. 805-814.
26. Trivedi, R., Post, E., Sun, H., Pomerantz, A., Saxon, A., Piette, J., … Nelson, K. (2015). Prevalence, Comorbidity, and Prognosis of Mental Health Among US Veterans. American Journal of Public Health, 105(12), 2564-9
27. Van Opstal, C. (2009). Acceptance and commitment training als primair preventieproject van psychische problemen bij jongeren op school: Literatuurstudie gericht op het ontwikkelen van een brochure. Antwerpen: Lessius Hogeschool.
28. Van, T. (22, 11, 2018). “Stiefvader aangeklaagd voor verkrachting van meisje (13): “Hij wou haar leermeester worden”. Het Nieuwsblad
29. Venken, L. (n.d.). Acceptance and Commitment Therapy: Onderzoek naar de toepassing van ACT bij jongeren met psychische problemen en/of ontwikkelingsmoeilijkheden. Diepenbeek: UC Limburg : Diepenbeek.
30. Vets, T. (19, 11, 2018). “Ik begrijp de mentaliteit van de Congolezen nog, maar zij begrijpen mij niet meer”. De Gazet van Antwerpen, pagina 26.
31. VRT. Canvas $$QVRT. Canvas. (2011). Te gek. Brussel: VRT. Canvas.
32. VRT. Één $$QVRT. Één. (2012). Waldo, Yannick, Tine, ..: Zelfdoding bij jongeren : Waarom ? (Kopepn). Brussel: VRT : Eén.
33. Watkins, B., Frampton, I., Lask, B., & Bryant‐Waugh, R. (2005). Reliability and validity of the child version of the eating disorder examination: A preliminary investigation. International Journal of Eating Disorders, 38(2), 183-187.
34. Wet van 20 april 2018 tot besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (12 januari 1973), Belgisch Staatsblad, 46904.
35. Wet van 7 april 2014 tot ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg (10 november 1967), Belgisch Staatsblad, 41849.
36. Wet van 8 september 2009 tot Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (18 mei 1999), Belgisch Staatsblad, 68452.
37. Wiser, Susan, & Arnow, Bruce. (2001). Emotional Experiencing: To Facilitate or Regulate?(Abstract). Journal of Clinical Psychology, 57(2), 157-68

Bronnen Manou

1. (S.l. : Feduco, Zelfmoord bij jongeren, 1985)
2. (VRT Eén, pesten op school met dramatische gevolgen, 2011 Brussel)
3. Accare: ouders, problemen waarmee kinderen en jongeren bij accare komen, geraadpleegd op 15 december 2018. (https://www.accare.nl/ouders/problemen-waarmee-kinderen-en-jongeren-bij-accare-komen)
4. Arntz, A., & Weertman, A. (1999). Treatment of childhood memories: theory and practice. Behaviour Research & Therapy, 37 , 715-740.
5. Beekhoven. S, ; Jong. U, Hout. H (1 april 2004). The dynamics of ethnic identity and student life. Higher Education in Europe, Vol.29(1), p.47-65
6. Bockting, C. (2009). Preventieve cognitieve training bij terugkerende depressie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
7. Bögels, S.M., & Mulken, S. (2004). Protocollaire behandeling van patiënten met een sociale fobie: taakconcentratietraining en cognitieve therapie. In: G.P.J. Keijsers, A. van Minnen & C.A.L. Hoogduin (red), Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg II. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
8. Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008). Cognitieve therapie. De basisvaardigheden. Amsterdam: Boom.
9. Broeke, E. ten, Jongh, A. de, & Oppenheim, H. (2008). Praktijkboek EMDR: Casusconcep-tualisatie en specifieke patiëntengroepen. Amsterdam: Harcourt publishers.
10. Broeke, E. ten, Jongh, A. de, & Oppenheim, H. (2008). Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. Amsterdam: Harcourt publishers.
11. Cijfers over zelfmoord - ik-wil-dood.nl (Statistiek)
12. De Weerd, G. , Van Elsacker, L. (1995). Pesten bij jongeren. Educatief project. Didactische werkmap. Brussel : BDJ. Jeugd en vrede (Burgerdienst voor de Jeugd)
13. Decorte, T. en Nachtergaele, C. (2011). Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en andere Drugs (AMJAD). Antwerpen: Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen
14. dr. Kees Korrelboom - King nascholing, King nascholing, Kees Korrelboom (foto)
15. Drugs: kloppen de cijfers wel? - Blog op DeWereldMorgen.be (Statistiek)
16. Empelen. P, (2018). Jongeren en gezondheid in een digitale wereld, Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Vol.96(3), pp.140-141
17. English as a Lingua Franca - interview with Jennifer Jenkins, TEFL Equity Advocates, jennifer jenkins (foto)
18. Fennell, M.J.V. (1997). Low self-esteem: a cognitive perspective. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, 25, 1-25. Fennell, M., & Jenkins, H. (2004). Low self-esteem. In: J. Bennett-Levy, G. Butler, M. Fennell, A. Hackmann, M. Mueller, & D. Westbrook (eds.), Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy (413-433). Oxford: Oxford University Press.
19. Gabriels, J. (1991). De rol van de school in de preventie van jongerenproblemen : verkennende doorlichting te Mechelen [eindwerk ]. KU Leuven
20. Gameren-Oosterom. H, Weijerman. M, Fekkes. M, (2018). Behavior and social functioning of adolescents with down syndrome: an underestimated problem?, Neuropraxis, Vol.22(2), pp.60-67
21. Geestelijk gezond Vlaanderen: tips voor jongeren, geraadpleegd op 15 december 2018. (https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/tips-voor-jongeren)
22. Het kind in Vlaanderen .. Brussel : Kind en gezin 1998-
23. Hulsbergen, M. (2009). Mindfulness. De aandachtsvolle therapeut. Achtergrond, integratie, toepassing. Amsterdam: Boom.
25. Jacobs. K, Plevoets. Riet, Koreman. C, Ligtvoet. I Smakers: jongeren & cultuur. Brussel : CJP s.d
26. K. Korrelboom, COMET voor negatief zelfbeeld, DOI 10.1007/978-90-313-9056-4_6, © 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media
27. K. Korrelboom, COMET voor negatief zelfbeeld, DOI 10.1007/978-90-313-9056-4_6, © 2011 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media
28. Keith Oatley Homepage, Google Sites, Biography (foto)
29. Korrelboom, C.W. & Broeke, E. ten (2004). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
30. Korrelboom, C.W. (2000). Versterking van het zelfbeeld bij patiënten met persoonlijkheidspathologie – ‘hot cognitions’ versus ‘cold cognitions’. Directieve Therapie, 20 ,282-302
31. Korrelboom, C.W. (2011). Groepstrainingen voor specifieke klachten.. In: M. Verbraak, S. Visser, P. Muris, & K. Hoogduin (red.), Handboek voor GZ-psychologen (blz. 249-263). Amsterdam: Boom.
32. Korrelboom, K. (2011). Sessie 3, stap 5a en 5b: emotioneel versterken van tegenvoorbeelden: imaginatie en zelfspraak, In K. Korrelboom, Comet voor negatief zelfbeeld (pp. 57-70). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
33. Korrelboom, K. en Appelo, M.T. (2006). Leven met identiteitsproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
34. Krysinska. K, Andries. C,Andriessen. K, (2014). Zelfdoding bij kinderen en jongeren: preventie en hulpverlening bij suïcidaal gedrag. Leuven : LannooCampus
35. Lindsey, T. (1998). Spiders of Australia. Sydney: New Holland Publishers. Mandler, G. (1984). Mind and body. New York: Norton.
36. Mahieu. C, Lefever. M, ; Haccuria. S, Leurs. I. (2008). Depressie bij jongeren: Ontwerpen van een folder voor de jongere en zijn ouder [online theses]. Katholieke Hogeschool Limburg. Departement Gezondheidszorg
37. Oatley, K., & Jenkins, J.M. (1996). Understanding emotions. Cambridge (MA): Blackwell Publishers.
38. Riemaecker. C, (2013) Pesten in de online wereld van jongeren. Een preventieve actie voor de eerste graad in een secundaire beroepsschool in Roeselare. [Bachelorproef]. Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)
39. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
40. Simons. J, (1994). Themata uit de psychomotorische therapie Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Leuven: Acco
41. Ten Broeke, E. Van Der Heiden, C. Meijer, S., & Hamelink, H. (2008). Cognitieve therapie. De basisvaardigheden. Amsterdam: Boom.
42. Veenstra. R, (6/2014). Groepsprocessen bij jongeren: over pesten en ander probleemgedrag. Kind en adolescent, Vol.35(2), pp.86-99
43. Verbraak, C. (2009). Kijken in de ziel. Psychiaters over hun vak en zichzelf. Amsterdam: De Bezige Bij.
44. Vlaanderen: gezin, welzijn en gezondheid, gezond leven, hulp zoeken bij psychische problemen, geraadpleegd op 15 december 2018 (https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/hulp-zoeken-bij-psychische-problemen)
45. Wegner, D.M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review 101, 34-52.

Bronnen Zoë
1. Beer, R., Tobias, K. (2011) H.2 Eetstoornissen. Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis (pp. 13-28). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
2. Beer, R., Tobias, K. (2011). Eten zonder angst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
3. Beer, R., De Roos Red, C. (2017). Handboek EMDR Kinderen en jongeren. Houten: Lannoo Campus
4. Beer, R., Kroneman, L., Leernarts, L., Lindauer, R. (2015) Motiverende groepstraining voor jongeren met traumaklachten. Stapstenen. Houten: Bohn Stafleu van Loghem
5. Kisjes, H., Mijland, E. (2009). It's all in the games: Gamen geeft problemen / gamen is geweldig : Met adviezen voor begeleiders en opvoeders. Middelbeers: InnoDoks.
6. Emmerechts, S. (2001). Pesten op school. Antwerpen: Manteau.
7. Hamers, P., Van Leeuwen, K., Braet, C., Verhofstadt-Deneve, L. (2003). Moeilijke kinderen of kinderen die het moeilijk hebben?: Evidence-based werken, niet zo evident! Antwerpen: Garant.
8. Van Rooij, A.J., Van de Mheen, D. (2012). Internet- en online Gameverslaving. Verslaving, 28, 12-19.
9. Wachters, J. (2003). Pesten op school. School- En Klaspraktijk, 44, 16-24.
10. Stevens, V. (1997). Pesten op school. Kultuurleven : Tijdschrift Voor Cultuur En Samenleving, 64, 32-37.
11. Gios, K. (2011). Tienerzwangerschap: Begeleiding door de vroedvrouw. [bachelor proef] Lier: Katholieke Hogeschool Kempen.
12. Desramault, W. (2004). "Help, ik heb een mening!": Inspraak van tieners in het jeugdwerkbeleidsplan [Eindw.G.O]. Kortrijk: Ipsoc.
13. Sas, E. (2016). De noden van tieners met een ernstige meervoudige beperking binnen groepsactiviteiten. [bachelor proef]. Diepenbeek: UC Limburg.
14. De Wit, C. (2005). Depressies bij kinderen en adolescenten: De stand van zaken na vijfentwintig jaar onderzoek. Kind En Adolescent Praktijk : Vakblad Voor Pedagogiek, Psychiatrie En Psychologie, 26, 131-149.
15. De Wilde, M. (2008). Onderzoeksnota: Tienerzwangerschappen in België in cijfers van 1996 tot 2002. Tijdschrift Voor Sociologie, 29, p. 89-103
16. Weerd, A., Bossche, W. (2009). Vermoeidheid bij tieners: Het delayed sleep phase syndrome. Bijblijven, 25, 42-50.
17. Wegmann, B., Strunk, L., Nowak, D. (2012). Smoking cessation with teenagers: The relationship between impulsivity, emotional problems, program retention and effectiveness. Addictive Behaviors, 37(4), 463-468.
18. Malmberg, K., Edbom, T., Wargelius, H., Larsson, J. (2011). Psychiatric problems associated with subthreshold ADHD and disruptive behaviour diagnoses in teenagers. Acta Paediatrica, 100(11), 1468-1475.
19. Galanter, M. (2005). Alcohol problems in adolescents and young adults: Epidemiology, neurobiology, prevention, treatment (Recent developments in alcoholism ; v. 17). New York: Kluwer Academic/Plenum
20. Mulders, S. (2018). Leeftijdsgrens voor alcohol optrekken heeft wel positief effect: 'Wat minister De Block zegt, is onzin. Knack VIP.
21. Pluim, M. (2018). Noa is nog maar 16, maar al klaar met het leven. “Ik wil alleen maar rust. Geen pijn meer voelen”. HLN +.
22. Declercq, M. (2018). 'Kleurenwiezen? Vergeet het, ik ben nu een gamer!. De Morgen. 58.
23. Van Der Lely, N., De Visser, M., Ligterink, J. (2013). De alcoholvrije puber. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
24. Bruyneel, B., Maes, R. (2015). Help, mijn puber voelt zich niet goed. Antwerpen: Vrijdag
25. De Wilde, B. (2016). “Schoolmoe? Het begon al in de basisschool”. Klasse.
26. Pluym, C.(Prod. en Reg.) (2007). Educatie: Pesten op school [Dvd]. Torhout: KATHO-departement ReNo.
27. VRT (Prod. en Reg.) (2011). Pesten op school met dramatische gevolgen (reportage). Eén.
28. Telefacts (Prod.) Vroom, A. (Reg.) (2012). Pesten is (nog steeds) een pest (Reportage). VTM.

Bronnen Julie:
1. (VRT Canvas, 2011)
2. (VRT één, 2012)
3. (VTM Telefacts,2009)
4. Aelberts, J. (17 december 2018). 13-jarige Tim met autisme en hevige hoofdpijn kan nergens terecht. Vtm Nieuws, 0.
5. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. (Vlaamse Codex, 20 juli 2018)
6. Ceyssens, M. (2013). Mijn kind heeft dyslexie. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=FaAnAQAAQBAJ&pg=PT5&dq=leerproblemen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwinkp2M86bfAhUDI1AKHdfDABE4HhDoAQg3MAM#v=onepage&q=leerproblemen&f=false
7. Coker Ross, C. (2014). Eating Disorders. In G. Mullin, L. Cheskin , & L. Matarese (Red.), Integrative Weight Management (pp. 437-446). (eerste druk). New York: Humana Press.
8. de Groot, R. & van den Brink, H. (2017). Visuele informatieverwerking en leerproblemen. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=kZxzDgAAQBAJ&pg=PA130&dq=leerproblemen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj5rcvr8KbfAhXIY1AKHWWpCJsQ6AEILjAB#v=onepage&q=leerproblemen&f=false
9. Debouver, L., den Hollander, F., Lievens, L., Verhas, C., Ongenae, B., Schokaert, P., Vanbecelaere, F., Burggraeve, M., Vanbiervliet, L. & Wyns, T. (2017). Jaarverslag 2017 CAW Noord-West-Vlaanderen. Geraadpleegd via https://wp.assets.sh/uploads/sites/430/2018/07/jaarverslag-caw-nwvl-2017.pdf
10. Decreet houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen [citeeropschrift: "decreet Binnenlandse Adoptie van 3 juli 2015"]. (Vlaamse Codex, 3 juli 2015)
11. Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming. (Belgisch Staatsblad, 29 november 2018)
12. Desoete, A., Hoppenbrouwers, K., Van Leeuwen, K., Ceulemans, A., Vancayseele, N. & Wiersema, J.R. (2011). Psychosociaal functioneren van 12-jarige jongens en meisjes met rekenproblemen in Vlaanderen. Geraadpleegd via https://steunpuntwvg.be/images/swvg-1-feiten-en-cijfers/21-psychosociaal-functioneren-12-jarigen
13. Dieleman, L. M., Moyson, T., De Pauw, S. S.W., Prinzie, P. & Soenens, B. (2018). Parents’ Need-related Experiences and Behaviors When Raising a Child With Autism Spectrum Disorder. Journal of Pediatric Nursing, 42, pp. 26-37. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/search/advanced?docId=10.1016/j.pedn.2018.06.005
14. Griffioen, R. & Maurer, C. (2018). Dierondersteunende programma’s voor kinderen met Downsyndroom en/of autismespectrumstoornis. Jeugdbeleid, 12 (2), pp. 113-119. Geraadpleegd via https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/s12451-018-0176-z
15. Herpertz-Dahlmann, B. & Wewetzer, C. (2014). Eating Disorders. In M. Gerlach, A. Warnke, & L. Greenhill (Red.), Psychiatric Drugs in Children and Adolescents (pp. 429-437). Vienna: Springer.
16. Jüngen, IJ.D. & Kerstens, J.A.M. (2013). Psychiatrie. (eerste druk). Houten: Bohn Stafleu van Longhum.
17. Lambrecht, W., & Hermans, N. (2013). Breininzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel. Gent: Academia Press.
18. Lebeer,J. (2016). Medicalisering van leerproblemen: een tweesnijdend zwaard. Psychiatrie en verpleging: tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, 92 (6), pp. 15-25.
19. Mateusen, L. (2016). Nog nie(t) naar de psychiatrie!: Laagdrempelige hulpverlening voor jongeren met psychische problemen [bachelorproef]. Thomas More Kempen, Departement geestelijke gezondheidszorg.
20. Meijer, J. (2014). Papa is paars: Voor jonge kinderen met een papa met psychische problemen. (eerste druk). Amsterdam: Niño.
21. Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp. (Vlaams Parlement, 3 juli 2013)
22. Pacholok, S. & Stuart, J. (2012). Is het misschien vitamine B12 tekort?: een epidemie van verkeerde diagnoses. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=oWAxAgAAQBAJ&pg=PT103&dq=leerproblemen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwinkp2M86bfAhUDI1AKHdfDABE4HhDoAQgwMAI#v=onepage&q=leerproblemen&f=false
23. Petitjean, F. (17 december 2018). Helft van Belgische jongeren gsm-verslaafd. Computable, 0.
24. Pintelon, A. (2018). Crisisopname voor jongeren met psychische problemen. Hoe en waarin ervaren zij zelf de effectiviteit? [bachelorproef]. Katholieke Hogeschool Vives Brugge, Departement verpleegkunde.
25. Prinzie, P. (2004). Waarom doet mijn kind zo moeilijk?: moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. (eerste druk). Tielt: Lannoo.
26. Protocol tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie. (Vlaamse Codex, 21 maart 2016)
27. Pugh, M., Waller, G. & Esposito, M. (2018). Childhood trauma, dissociation, and the internal eating disorder ‘voice’. Child Abuse & Neglect, 86, pp. 197-205. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213418303934
28. Rosiers, J. (2018). VAD-leerlingenbevraging 2016-2017: Jongeren drinken later alcohol maar alcohol blijft de meest gebruikte drug. Geraadpleegd via http://www.vad.be/artikels/detail/vad-leerlingenbevraging-2016-2017
29. Sentse, M., Kretschmer, T., de Haan, A. & Prinzie, P. (2017). Conduct Problem Trajectories Between Age 4 and 17 and Their Association with Behaviaral Adjustment in Emerging Adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 46 (8), pp. 1633-1642. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10964-016-0476-4
30. Snoert, G. (17 december 2018). “Je bent nooit te klein om het verschil te maken”. Het Laatste Nieuws, 0.
31. Spilt, J. (2016). De juf is fier op ons! Emotionele en gedragsproblemen aanpakken in de klas [wetenschapsblog]. Leuven: KU Leuven. Geraadpleegd via https://opgroeienblog.wordpress.com/2016/09/07/de-juf-is-fier-op-ons-emotionele-en-gedragsproblemen-aanpakken-in-de-klas/
32. Spilt, J. (2016). Gedragsproblemen in de klas: coaching van leerkrachten [wetenschapsblog]. Leuven: KU Leuven. Geraadpleegd via https://opgroeienblog.wordpress.com/2016/06/27/gedragsproblemen-in-de-klas-coaching-van-leerkrachten/
33. Spreij, L. (2016). Hoe pak je executieve functies en zelfregulatie bij leerproblemen oplossingsgericht aan? Tijdschrift voor Remedial Teaching, 24 (2), pp. 8-11.
34. van der Stel, J. (2018). Psychische gezondheid: gedragsverandering en zelfregulatie bij psychische problematiek. (eerste druk). Bussum: Uitgeverij Coutinho.
35. Vandoninck, S. (2013). Online risico’s: weerloos of weerbaar? Focus op jongeren tussen 9 en 16 jaar [digitale presentatie]. Leuven: KU Leuven. file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/online%20risicos%20-%20weerloos%20of%20weerbaar%20(slachtoffers%20vh%20internet%2025%20april%202013)%20(1).pdf
36. Verjans, E. (2018). Psychodroom [bachelorproef]. School of Arts Genk, Departement audiovisuele kunsten.
37. Vlaanderen. (2018). Spijbelen en schoolverzuim. Geraadpleegd via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/spijbelen-en-schoolverzuim
38. Vrijmoeth, C., Monbaliu, E., Lagast, E. & Prinzie, P. (2012). Behavioral Problems in Children with Motor and Intellectual Disabilities: Prevalence and Associations with Maladaptive Personality and Marital Relationship. Research in Developmental Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 33 (4), pp. 1027-1038. Geraadpleegd via https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089142221200011X

Bronnen Axelle
Compernolle, T., Lootens, H., Moggré, R. & Eerden, T. van (2003). Alles went ook een adolescent. Tielt: Lannoo.

Blokland, G. & Akkerman, M. (2006). Wat nou ….. Pubers? Amsterdam: SWP.

Delfos M. (2000). Kinderen en gedragsproblemen. Lisse: Swets & Zeitlinger

Grimhuijzen, T. van (2003). Van Last tot Lust. Het opvoeden van pubers. Amsterdam: SWP.

Nauta, P. & Giesing, M. (2006). Leerlingen met een specifieke hulpvraag. Eigen beheer/via www.nauta-giesing.nl.

Horst, W. ter Onderwijzen is opvoeden . Kampen: Kok.

Mulligen, W. van, Gieles, P. & Nieuwenbroek, A.(2001). Tussen thuis en school; over contextuele leerlingbegeleiding. Leuven/Amersfoort: Acco.

Nelis, H. & Sark, Y. van (2009). Puberbrein binnenstebuiten. Utrecht : Kosmos.

Prinsen, H. & Terpstra, A. (2004). Handboek Sociale vaardigheidstraining. Esch: Quirijn.

Thor-Wiedemann, S. (2007). Je zult maar puber zijn. Oosterhout: Deltas.