Basisteksten

Gelieve allemaal de bronvermelding van jullie basistekst hierin te noteren.

Poppe, Isabel, & Simons, Annik. (2015). Vroeg ontstane eetstoornissen: Literatuuroverzicht. Tijdschrift Voor Psychiatrie.,In: Tijdschrift voor psychiatrie., 57(2015)11 ; p. 805-814. (Lisa Allegaert)

De Vrijer L., Meijer A., Wissink I., Dekovic M., (2014) Slaapgedrag van adolescenten in relatie tot opvoeding en gedragsproblemen in drie etnische groepen, Issue 1, p27-52 (Isabelle Bruneel)

Van Gilst, C., Prinzie, P. en Vanpeteghem, A. (2016). Externaliserende en internaliserende gedragsproblemen en kwaliteit van leven bij jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Kind en adolescent, 37, nr. 12453, pp. 230-245. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/s12453-016-0131-6 (Julie Raes)

Korrelboom, K. (2011). Sessie 3, stap 5a en 5b: emotioneel versterken van tegenvoorbeelden: imaginatie en zelfspraak, In K. Korrelboom, Comet voor negatief zelfbeeld (pp. 57-70). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Manou De Langhe)

Beer, R., Tobias, K. (2011) H.2 Eetstoornissen. Cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis (pp. 13-28). Houten: Bohn Stafleu van Loghum (Zoë Callens)

Poleij, C., Stikkelbroek, Y. (2009). Dyslexie de baas. Aanpak van psychosociale problemen van jongeren met dyslexie. (pp. 10-18). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Tibo Clarysse)

Somers, E., (2014). Pestitude. Positief omgaan met pesten een praktische handleiding. Gent: Borgerhoff & Lamberigts nv., 65-135. (Femke Demoor)

Terpstra, KJ., & Prinsen, H. (2009). Het brein van de puber nader bekeken. In H. Prinsen & KJ. Terpstra (red.), Pubers van nu (pp. 20-34). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (Axelle Degraer)